+48 95 734 11 47

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu tarasu wraz z projektem budowlanym na budynku mieszkalnym


Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Pawła II 26-32 w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu tarasu wraz z projektem budowlanym na budynku mieszkalnym położonym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Plac Jana Pawła II 26-32. w zakresie : ocena stanu technicznego (ustalenie przyczyn powstawania przecieków przez strop oraz ścian zewnętrznych) wykonania dokumentacji projektowej (przedstawienie dwóch koncepcji do akceptacji, w jednej przy założeniu ponownym montażu istniejących płyt chodnikowych) wykonania remontu tarasu wg opracowanej dokumentacji z uwzględnieniem komunikacji dla mieszkańców z dojściem do przynajmniej 1 klatki schodowej. Ofertę na wykonanie remontu prosimy opracować w dwóch etapach wg poniższych zakresów:

ETAP I:

1. Naprawa zewnętrznej ściany garażu od strony wschodniej i południowej

2. Wymiana systemu odprowadzenia wód opadowych

3. Naprawa pokrycia wraz z warstwami w pasie 1,50m licząc od krawędzi ścian

4. Renowacja balustrad tarasowych i schodowych z przerobieniem na mocowanie ,,doczołowe” z alternatywą na wykonanie nowych ze stali kwasoodpornej

ETAP II:

1. Remont pozostałej części pokrycia wraz z warstwami, obróbkami przy ścianach budynku i gazonami (naświetlami).

Oferty należy składać w terminie do 31.03.2022 r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Zarządcy Nieruchomości Arkada sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp. lub mailowo na adres: biuro@arkada.org.pl. Ponadto należy podać termin realizacji w dniach kalendarzowych od daty podpisania umowy. Oczekiwany, końcowy termin wykonania prac to 30.11.2022 r. (do uzgodnienia) Dane kontaktu z oferentami: Grzegorz Sobieszek - Inspektor Budowlany 572 283 349

pliki do pobrania


 Zaproszenie do złożenia oferty na roboty remontowe w formie ,,Zaprojektuj i Wykonaj”

«powrót