+48 95 734 11 47

Zapytania ofertowego na remont instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Pułaskiego 6A-B w Gorzowie Wlkp


W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prosimy o złożenie oferty na usunięcie nieszczelności na instalacji hydrantowej na budynku przy ul. Pułaskiego 6A-B, które wystąpiły w miejscach: Klatka A:

- wymiana zaworu zwrotnego zlokalizowanego w piwnicy lokatorskiej,

- wymiana lub uszczelnienie 3 muf łączących rury pionowe na 1, 3 i 5 piętrze.

Klatka B:

- wymiana zaworu zwrotnego zlokalizowanego w piwnicy lokatorskiej,

- wymiana lub uszczelnienie 3 muf łączących rury pionowe na parterze, 1,3 piętrze,

- wymienić lub uszczelnić trójnik przy zaworze na 8 piętrze.

Po wykonaniu ekspertyzy technicznej w zakresie zastosowania zastępczych w stosunku do warunków ochrony przeciw pożarowej prosimy również o wycenę:

1) Nawodnienie pionu istniejącej instalacji hydrantowej poprzez połączenie z istniejącą wodą bytową zlokalizowaną w części piwnicznej – 2szt.

2) Zamontowanie w części piwnicznej zaworu hydrantowego dn 52 wraz z montażem szafki wewnętrznych na zawory – 2szt.

3) Wymiana drzwi zejściowych do piwnicy na przeciwpożarowe spełniające klasę odporności EI 60 – 2szt. 4) Zakup i montaż oznakowania :

- instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru – 2szt.

- główny kurek gazu – 1szt.

- główny wyłącznik prądu – 1szt.

Dopuszczamy złożenie oferty częściowej w zakresie montażu drzwi do piwnicy.

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Sobieszek – Inspektor budowlany tel. 572 283 349

Magdalena Januszewska – administrator budynku tel. 501 849 511

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 29.07.2022r w siedzibie Zarządcy Nieruchomości Arkada Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp. lub mailowo na adres: biuro@arkada@org.pl lub sobieszek@arkada.org.pl

pliki do pobrania
«powrót