+48 95 734 11 47

Przetarg na instalację gazową


Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 50 w Sulęcinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych dla budynku wielorodzinnego zgodnie z Projektem Architektoniczno-Budowlanym wykonanym przez KH Projekt ul. Ogrodowa 5n, 66-432 Baczyna

Przewidywany termin realizacji: wrzesień/październik 2022r.

Ofertę należy przedstawić w oparciu o Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz przedmiar robót. W ofercie prosimy podać kosztorys ofertowy z ceną ryczałtową brutto. Ponadto należy podać termin realizacji od daty podpisania umowy.

Oferty należy składać w terminie do 15.07.2022r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie w siedzibie Zarządcy Nieruchomości Arkada Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp. lub mailowo na adres: biuro@arkada@org.pl;

Osoby do kontaktu:

Marcel Paradowski - Administrator Budynku- 513 068 184

Grzegorz Sobieszek- Inspektor Budowlany- 572 283 349

pliki do pobrania


 

«powrót