+48 95 734 11 47

2023-05-26

Zaproszenie do składania ofert na przeglądy 5-letnie budynków


Zaproszenie do składania ofert na przeglądy 5-letnie budynków

Szanowni Państwo

Arkada Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim działając w imieniu zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5 – letnich przeglądów technicznych i elektrycznych budynków, według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 , zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

«powrót